Μαίναλον Watch

Η Περιφέρεια και η Νομαρχία Αρκαδίας οφείλουν να δείξουν πραγματικό ενδιαφέρον για την ιστορική Αρκαδία και να συμμορφωθούν με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
Εκκαθαρίσεις εκτάσεων διπλα στο δάσος

Εκκαθαρίσεις εκτάσεων διπλα στο δάσος

Οργανώνουμε ένα δίκτυο παρατηρητηρίων, στελεχωμένα από τους ενεργούς πολίτες που ζουν ή επισκέπτονται το Μαίναλο. Μεταδίδουμε και κοινοποιούμε στο ευρύτερο κοινό άμεσα κάθε αρνητική εξέλιξη στο βουνό, συντονιζόμαστε και από κοινού αντιδρούμε στις απειλές.

Η έλλειψη συνολικού χωροταξικού σχεδιασμού στην Αρκαδία κατά παράβαση των άρθρων 24 παρ. 2 και 106 παρ. 1, 3 του Συντάγματος δεν είναι δυνατόν να παραβλέπεται. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται ανεκτή σημειακή χωροθέτηση έργων, που δημιουργούν επιπτώσεις σε ένα αδιαμόρφωτο χωροταξικά περιβάλλον παγκόσμιας σημασίας.

Με πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που εκδόθηκε στις 11.12.2008 (C-293/07) η Ελλάδα καταδικάστηκε για παραβίαση των οδηγιών 79/409 περί πτηνών και 92/43 περί οικοτόπων (92/43). Το Δικαστήριο μεταξύ άλλων επισήμανε ότι δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 2, της οδηγίας περί οικοτόπων, το οποίο προβλέπει υποχρεώσεις που αντικαθιστούν τις απορρέουσες από το άρθρο 4, παράγραφος 4, πρώτη περίοδος, της οδηγίας περί πτηνών όσον αφορά τις χαρακτηρισμένες ζώνες, το νομικό καθεστώς προστασίας των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ, οι οποίες διευκρινίζεται ότι έχουν όλες συμπεριληφθεί στο Δίκτυο Natura 2000),  πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι θα αποφεύγονται, όσον αφορά τις τελευταίες, η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών, καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν επιπτώσεις στα είδη για τα οποία έχουν οριστεί οι εν λόγω ζώνες

 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Μαντρί ξεφύτρωσε πριν ένα χρόνο στην ζώνη NATURA κοντά σε υπάρχουσα κατοικία και κοντά στις εγκαταστάσεις Γιόβα. Δεν νομίζουμε ότι λειτουργεί κάποια κρατική υπηρεσία στην περιοχή ειδικά το 2010! Και δεν είναι βεβαίως το μόνο μαντρί.

Μαντρί από το πουθενά

Μαντρί από το πουθενά μέσα στον πυρήνα του δάσους!

Κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει σε υπάρχουσες ιδιοκτησίες, ειδικώτερα παλιά αμπέλια την αξιοποίηση τους. Ωστόσο τα όρια τους καθώς και ο δασικός χαρακτήρας της περιοχής καθορίζονται με αποφάσεις και ο ρόλος αυτός εναπόκειται στο Δασαρχείο Βυτίνας. Τα έτη 2009-2010 παρατηρήσαμε αυξημένη δραστηριότητα εκκαθαρίσεων. Ξαφνικά φυλλοξέρα πλήττει σημεία του δάσους και ακολουθούν το όργωμα, η περίφραξη και σε βάθος χρόνου η φύτευση ελιάς. Ο »λύκος στην αντάρα-εκλογές χαίρεται΄΄! Μήπως και πριν »φάγωθεί» όλο το δάσος, δηλαδή ο δημόσιος πλούτος κατά τις ορέξεις και την κρίση του καθενός το Δασαρχείο σκέπτεται να παίξει τον θεσμικό του ρόλο και να καθορίσει ένα σαφές όριο του δάσους στην περιοχή, πραγματοποιώντας και κανέναν έλεγχο.
ΑΣΥΜΒΑΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΙΝΑΛΟ
Παραθέτουμε ενδεικτικές (γιατί δεν είναι οι μόνες) αλλά χαρακτηριστικά ασύμβατες κατά την Νομολογία με το καθεστώς Natura εγκαταστάσεις και παρεμβάσεις στο Μαίναλο στην περιοχή μεταξύ Λεβιδίου και Βλαχέρνας. Οι εγκαταστάσεις αυτές δεν συνάδουν με το χαρακτήρα του δικτύου natura, ενώ κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί πως θα λειτουργήσουν στην περίπτωση της φωτιάς. Σε κάθε περίπτωση κανείς δεν φρόντισε ούτε ενημέρωσε τις επιχειρήσεις αυτές για την ανάγκη αισθητικής τουλάχιστον εναρμόνιση τους  στο  δασικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν. Απ’ αυτές το πρατήριο καυσίμων έχει αρκετά χρόνια λειτουργίας, ενώ στην περιοχή λειτουργεί πάνω από τριάντα χρόνια και εργοστάσιο ξυλείας. Οι επιχειρήσεις αυτές εγκαταστάθηκαν στην περιοχή και αναπτύσονται χωρίς οι αρμόδιοι φορείς(Περιφέρεια  Πελοποννήσου -Νομαρχία Αρκαδίας) να τους επισημάνουν το ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας που υπάρχει στο Μαίναλο  για την άσκηση της δραστηριότητας τους.  Και ενώ εναρμόνιση δεν υπάρχει  σε κάποιες επιχειρήσεις προσθέτονται συνεχώς νέα κτίσματα. Οι άλλες παρεμβάσεις στο βουνό είναι πρόσφατες. Η Αεί Μαίναλον διαθέτει εκτενές φωτογραφικό ψηφιακό αρχείο αρχείο της περιοχής και παρακολουθεί τυχόν παρεμβάσεις στο βουνό:
Βενζινάδικο στον πυρήνα του δάσους

Βενζινάδικο γειτνιάζων με τον πυρήνα του δάσους

μπάζωμα ρεματιάς και περίφραξη έναντι μάντρας υλικών Γιόβα

μπάζωμα ρεματιάς και περίφραξη έναντι μάντρας υλικών Γιόβα

το μπάζωμα της ρεματιάς

το μπάζωμα της ρεματιάς

 οι επεκτάσεις μιας επιχείρησης θα μπορούσαν τουλάχιστον να έχουν καλύτερη εικόνα

οι επεκτάσεις μιας επιχείρησης θα μπορούσαν τουλάχιστον να έχουν καλύτερη εικόνα

ο δρόμος της επέκτασης στο βουνό είναι ο δρόμος της ερημοποίησης του

ο δρόμος της επέκτασης στο βουνό είναι ο δρόμος της ερημοποίησης του

Πώς θα ήταν μια τ�τοια εγκατάσταση στο Μαίναλο;
Πώς θα ήταν μια τέτοια εγκατάσταση στο Μαίναλο;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η διαμαρτυρία σας και η αντίθεση σας για το έργο -συναπόφαση Νομαρχίας και Περιφέρειας Αρκαδίας Μονάδα παραγωγής τσιμεντοπροϊόντων και σκυροδεμάτων ιδιοκτησίας «Ν. Beton ΑΦΟΙ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «Σίνερο», στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δ.Δ. Βλαχέρνας στις διευθύνσεις :nomarxis@arcadia.grinfo@peloponnisos.gr

Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, πριν από την εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης και την έκδοση προεδρικού διατάγματος χαρακτηρισμού της περιοχής και καθορισμού των όρων προστασίας της, δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας και εγκρίσεως για δόμηση και εν γένει εκτέλεση έργων ή η άσκηση δραστηριοτήτων που είναι δυνατόν να έχουν ουσιώδη επίδραση στα προς διατήρηση στοιχεία (ΣτΕ 2213/2006 κά).

 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ »ΑΕΙ ΜΑΙΝΑΛΟΝ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ:

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

‘’ΑΕΙ ΜΑΙΝΑΛΟΝ’’

Έδρα Δήμος Λεβιδίου Αρκαδίας

πρ. παράρτημα Αθηνών

Ασκληπιού 36, 10680 Αθήνα,                             αρ. πρωτ. 1. 4-5-2009

ΑΝΑΦΟΡΑ

προς:

1. Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου Τέρμα Ερυθρού Σταυρού. Τ.Κ. 22100.

2. Νομάρχη Αρκαδίας -Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας Ελ. Βενιζέλου 22, 22100 Τρίπολη

3. Προς Πολεοδομία Τρίπολης Ουάσιγκτον 36, ΤΚ 22100 Τρίπολη

4. Προς την Ειδική Υπηρεσία Εποπτών Περιβάλλοντος ΠΕΧΩΔΕ -Γενική Επιθεώρηση Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα.

5. Δασαρχείο Βυτίνας, 22010 Βυτίνα.

Στο 29ο χ.λ.μ. της Ε.Ο. Τρίπολης Πύργου στα όρια του Δήμου Λεβιδίου και κοντά στην είσοδο του τοπικού διαμερίσματος Βλαχέρνας διενεργούνται εδώ και καιρό εκτεταμένες χωματουργικές και λατομικές εργασίες σε ιδιοκτησία, που προκαλούν εκτεταμένη αισθητική και περιβαλλοντική υποβάθμιση. Να σας υπενθυμίσω ότι η ευρύτερη περιοχή είναι προστατευόμενη και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους από το Δίκτυο NATURA 2000, σύμφωνα δε με την οδηγία 92/43 ΕΟΚ και το άρθρο 6, παρ. 3 ορίζεται ότι κάθε σχέδιο ή έργο ακόμη και μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για την διαχείριση ενός τόπου του δικτύου NATURA 2000, το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο πρέπει να εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του και οι αρμόδιες αρχές πρέπει να βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του συγκεκριμένου τόπου και απαιτείται να εκφραστεί πρώτα η δημόσια γνώμη. Επιπροσθέτως η έλλειψη συνολικού χωροταξικού σχεδιασμού στην Αρκαδία κατά παράβαση των άρθρων 24 παρ. 2 και 106 παρ. 1, 3 του Συντάγματος δεν είναι δυνατόν να παραβλέπεται. Δεν είναι δυνατόν να γίνει ανεκτή σημειακή χωροθέτηση έργων, που δημιουργούν επιπτώσεις σε ένα αδιαμόρφωτο χωροταξικά περιβάλλον παγκόσμιας σημασίας.

Με πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που εκδόθηκε στις 11.12.2008 (C-293/07) η Ελλάδα καταδικάστηκε για παραβίαση των οδηγιών 79/409 περί πτηνών και 92/43 περί οικοτόπων (92/43). Το Δικαστήριο μεταξύ άλλων επισήμανε ότι δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 2, της οδηγίας περί οικοτόπων, το οποίο προβλέπει υποχρεώσεις που αντικαθιστούν τις απορρέουσες από το άρθρο 4, παράγραφος 4, πρώτη περίοδος, της οδηγίας περί πτηνών όσον αφορά τις χαρακτηρισμένες ζώνες, το νομικό καθεστώς προστασίας των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ, οι οποίες διευκρινίζεται ότι έχουν όλες συμπεριληφθεί στο Δίκτυο Natura 2000),  πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι θα αποφεύγονται, όσον αφορά τις τελευταίες, η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών, καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν επιπτώσεις στα είδη για τα οποία έχουν οριστεί οι εν λόγω ζώνες

Για το εν λόγω έργο έως σήμερα από όσο γνωρίζουμε δεν μας έχει γνωστοποιηθεί παρά την σειρά εγγράφων μας πολεοδομική άδεια από την αρμόδια υπηρεσία Πολεοδομίας της Νομαρχίας Αρκαδίας, όσο και περιβαλλοντική αδειοδότηση, δυνάμει του από 10/7/08 υπ’ αριθμ. πρωτ. 105964 εγγράφου του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΠΕΧΩΔΕ, που υπογράφει ο προϊστάμενος της ΕΥΠΕ Ε. Τολέρης.

ceb6ceb7-22

Επειδή το θέμα κρίνεται από την μη κυβερνητική οργάνωση μας ως πολύ σοβαρό καθώς επίσης επειδή για όλα τα θέματα της περιοχής μας που αφορούν την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος έχουμε έννομο συμφέρον θέτουμε υπ’ όψιν σας το θέμα και περιμένουμε την άσκηση των νομίμων ενεργειών Σας στην κατεύθυνση προάσπισης του φυσικού περιβάλλοντος και της περάτωσης ενδεχόμενων παρανόμων εργασιών και αποκατάστασης του τοπίου με αυστηρές εντολές σας προς όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Επ΄ ευκαιρία της επιστολής μας αυτής θα θέλαμε την ένταση της προσοχής και την διενέργεια αυστηρών ελέγχων των υπηρεσιών σας σε επεκτάσεις ιδιωτών ή λειτουργούντων ήδη επιχειρήσεων (ελεγχόμενες ήδη ως προς την νομιμότητα του ισχύοντος καθεστώτος λειτουργίας τους καθώς το καθεστώς NATURA δεν επιτρέπει σήμερα την συνέχιση της λειτουργία τους) που αντί να φροντίζουν τουλάχιστον για την εναρμόνιση τους στο δασικό περιβάλλον δημιουργούν νέες επεκτάσεις σε παρακείμενα σημεία, με εκκαθαρίσεις των όμορων δασικών εκτάσεων και τοποθετήσεις παρανόμων περιφράξεων που παρατηρούνται στις παρυφές του Μαινάλου και ειδικότερα σε διάφορα σημεία πλησίον της Ε.Ο. επί της περιοχής μεταξύ Κάψια έως και Βυτίνας, όπως επισημαίνουμε ανήκουσες στην περιοχή με καθεστώς του δικτύου NATURA. Ειδικότερα η αρμόδια δασική υπηρεσία στην οποία απευθύνεται μεταξύ άλλων η παρούσα θα επιθυμούσαμε να μας γνωρίσει σε ποιες ενέργειες έχει προβεί (εάν έχει προβεί) κατά το τελευταίο έτος στην εν λόγω περιοχή προς αποτροπή των εμφαινόμενων τάσεων οικοπεδοποίησης τμημάτων του βουνού με εμφανείς εκκαθαρίσεις δασικών εκτάσεων.

Επειδή για το θέμα επεμβάσεων στην περιοχή του Μαινάλου έχει ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον της και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος δια της από 17-9-2008 επιστολής του Προέδρου της Δημήτρη Παξινού προς τον αξιότιμο Νομάρχη Αρκαδίας κ. Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, έτυχε δε εξ όσων γνωρίζουμε θετικής ανταποκρίσεως από πλευράς του κ. Νομάρχη.

Αναμένοντας την συνεργασία των υπηρεσιών σας στα εν λόγω θέματα, όσο και της ευρύτερης προστασίας του περιβάλλοντος στην προκείμενη περιοχή.

Αθήνα 4/5/2009

Με τιμή

Για την Αεί Μαίναλον

Βασίλης Κουνέλης

14/5/2009

Άμεση αντίδραση στην επιστολή μας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία με έγγραφο της προς το Δασαρχείο Βυτίνας ζητά την διερεύνηση των καταγγελιών της ΑΕΙ ΜΑΙΝΑΛΟΝ. Η απορία μας για την ώρα μετατοπίζεται στην κινητοποίηση που θα επιδείξει το Δασαρχείο Βυτίνας. Είδωμεν!

27/5/2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΑΣΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Απάντησε επιτέλους το Δασαρχείο Βυτίνας στην επιστολή μας αλλά για άλλο θέμα -ήτοι για τις χωματουργικές εργασίες συγκεκριμένης επιχείρησης που είχαν ήδη διερευνηθεί με προηγούμενη αλληλογραφία μας και για τις οποίες είναι γνωστό ότι είχε δώσει πράσινο φως -Τα περί εντός ή εκτός NATURA, που αναφέρει  δεν θα τα σχολιάσουμε τώρα!

Το περιέργο βέβαια είναι ότι η Δασάρχης Βυτίνας στην επιστολή -απάντηση που μας απευθύνει αφενός δεν αναφέρει σε ποιούς ελέγχους έχει προβεί στην ευρύτερη περιοχή το τελευταίο έτος -ερώτημα που έθεσε η άνω επιστολή μας, αφετέρου δε ζητά! από την οργάνωση μας να της υποδείξει τα σημεία που υπονοεί (ήτοι για οικοπεδοποίηση εκκαθαρίσεις και επεκτάσεις σε δασικές εκτάσεις ιδιωτών και ήδη λειτουργούντων επιχειρήσεων στην περιοχή NATURA μεταξύ Κάψια και Βυτίνας)στην επιστολή της προς διάφορους φορείς. Προφανώς κάποιοι δεν κατανοούν ή θέλουν να αγνοούν τον θεσμικό τους ρόλο. Προφανώς η δουλειά μας δεν είναι να είμαστε κάποιου τύπου »δασαρχείο», ούτε  »να καταγγέλουμε» και να »διενεργούμε ελέγχους» όσων κάτω από την μύτη «αρμοδίων» παντός τύπου συμβαίνουν στο Μαίναλο χωρίς να παρεμβαίνει κανείς από τα θεσπισμένα και για τον σκοπό αυτό αμοιβόμενα όργανα της Πολιτείας!

Αν το Δασαρχείο ζητά συγκεκριμενοποίηση των καταγγελιών μας θα την έχει.

Θα απαντήσουμε λοιπόν στο Δασαρχείο Βυτίνας με συγκεκριμένες υποδείξεις αλλά η απορία μας και το ερώτημα που γεννιέται από την τελευταία επιστολή του και θα διαβιβαστεί αρμοδίως είναι: «Μήπως το δασαρχείο Βυτίνας αδυνατεί να εφαρμόσει τον θεσμικό και εντεταλμένο από την Πολιτεία του ρόλο, μέρος του οποίου αποτελεί και η διενέργεια εποπτείας και ελέγχου στην περιοχή του και γιαυτό ζητά την βοήθεια άλλων ;»

ΑΕΙ ΜΑΙΝΑΛΟΝ

Αρέσει σε %d bloggers: